Galeria zdjęć z VI turnusu półkolonii letnich w KROPCE

pn. Niezmywalny ślad człowieka w naturze i historii